close

THỐNG KÊ 6/55 - TỔNG HỢP THỐNG KÊ KẾT QUẢ VIETLOTT POWER 6 55 CHÍNH XÁC NHẤT

Tải app

Bảng thống kê kết quả xổ số POWER 6/55 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Power từ 21-09-2020 đến 21-10-2020
50
4.4% 4 lần
52
4.4% 4 lần
53
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
06
3.3% 3 lần
07
3.3% 3 lần
08
3.3% 3 lần
10
3.3% 3 lần
12
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
28
3.3% 3 lần
38
3.3% 3 lần
47
3.3% 3 lần
01
2.2% 2 lần
03
2.2% 2 lần
05
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
18
2.2% 2 lần
19
2.2% 2 lần
20
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
40
2.2% 2 lần
41
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
49
2.2% 2 lần
11
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
32
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
36
1.1% 1 lần
37
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
55
1.1% 1 lần
02
0% 0 lần
04
0% 0 lần
09
0% 0 lần
16
0% 0 lần
17
0% 0 lần
24
0% 0 lần
27
0% 0 lần
43
0% 0 lần
46
0% 0 lần
hot