close

THỐNG KÊ VIETLOTT 6/45 - THỐNG KÊ TẦN SUẤT, CHU KỲ KẾT QUẢ VIETLOTT MEGA 645

Tải app

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 21-09-2020 đến 21-10-2020
23
5.56% 4 lần
26
5.56% 4 lần
31
5.56% 4 lần
14
4.17% 3 lần
25
4.17% 3 lần
30
4.17% 3 lần
32
4.17% 3 lần
44
4.17% 3 lần
01
2.78% 2 lần
02
2.78% 2 lần
04
2.78% 2 lần
09
2.78% 2 lần
12
2.78% 2 lần
15
2.78% 2 lần
16
2.78% 2 lần
19
2.78% 2 lần
28
2.78% 2 lần
34
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
39
2.78% 2 lần
40
2.78% 2 lần
45
2.78% 2 lần
05
1.39% 1 lần
07
1.39% 1 lần
08
1.39% 1 lần
11
1.39% 1 lần
13
1.39% 1 lần
17
1.39% 1 lần
18
1.39% 1 lần
20
1.39% 1 lần
21
1.39% 1 lần
22
1.39% 1 lần
24
1.39% 1 lần
27
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
35
1.39% 1 lần
38
1.39% 1 lần
41
1.39% 1 lần
42
1.39% 1 lần
03
0% 0 lần
06
0% 0 lần
10
0% 0 lần
29
0% 0 lần
36
0% 0 lần
43
0% 0 lần
hot